Tuesday, 14 May 2013

“Hayatta en büyük kaygım o olmuştur, Her şey yok olup sadece o kalsa, ben yine var olurdum. Her şey yerinde kalıp da o ortadan kaybolsa, evren bana tamamen yabancı olurdu...”

-Uğultulu Tepeler

No comments:

Post a Comment